Monday, January 3, 2011

Koleksi Gambar Lama - Destar

Jejawat- pembawa alat-alat kebesaran di Raja Terengganu lengkap berpakaian istiadat istana, bersamping, berkain tetapan dan bertengkolok sebagai tradisi yang terus dipertahan dan diamalkan hingga sekarang

Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Pertama, Tunku Abdul Rahman dan Timbalan Yang Di-Pertuan Agong bersama Persuruhjaya Tinggi British, Sir Donald MacGillivray

Majlis Penyerahan Cogan Agama kepada Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu

Pasukan Keselamatan yang ditubuhkan untuk menjaga keselamatan negara pada awal 1890-an dilengkapkan dengan pakaian seragam beserta destar

Pengistiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Y.T.M. Tunku Abdul Rahman Putra di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957

Bergambar ramai sebelum Mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu Pertama di Dewan Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur pada 18 Febuari 1948

Bergambar ramai selepas Upacara Menandatangani Perjanjian Persekutuan dan Negeri, di King's House, Kuala Lumpur pada 21 Januari 1948
Bergambar Ramai sempena Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-25 dan sebagai tanda selamat jalan kepada Jeneral Sir Gerald Walter Robert Templer (Persuruhjaya Tinggi British ke Persekutuan Tanah Melayu pada 23 Febuari 1954

Bergambar ramai selepas Upacara Menandatangai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos 1957 di King's House, Kuala Lumpur

Bergambar ramai bagai memperingati Mesyuarat Durbar ke-9 yang terakhir pada 25 November 1939 di Klang, Selangor

Bergambar ramai bagi memperingati Mesyuarat Durbar ke-2 di Kuala Lumpur pada 20 Julai 1903

No comments:

Post a Comment